Crijnen Bedrijfskundig Advies

Een scherpe blik op uw bedrijfsvoering

Crijnen Bedrijfskundig Advies ondersteunt haar opdrachtgevers bij het optimaliseren van hun bedrijfsstrategie, organisatiestructuur en bedrijfsprocessen. Wat levert dit op? Meer structuur, minder faalkosten, betere samenwerking, verfrissende ideeën, overzicht en rust.

Opdrachtgevers zijn middelgrote profit organisaties binnen de bouw, industrie en dienstverlening. Maar vooral: gedreven ondernemers en managers die open staan voor verbetering en vernieuwing.

Mijn stijl is resultaatgericht, praktisch en “to-the-point”. Op deze manier stel ik me dan ook graag aan u voor.

Uw problemen zijn mijn uitdagingen

In mijn visie op organiseren staat het begrip faalkosten centraal. Een definitie hiervan is: “Faalkosten zijn alle kosten die – onnodig –  ten behoeve van het eindproduct worden gemaakt en welke zijn ontstaan door vermijdbaar tekortschieten”. Met andere woorden: er valt iets te verbeteren!

Als manager of ondernemer herkent u misschien de volgende situaties:home

  • er gaat veel tijd en geld verloren door ongestructureerd werken
  • de organisatie blijft brandjes blussen, structurele verbeteringen worden niet gerealiseerd
  • spelregels en functies zijn onvoldoende duidelijk waardoor conflicten en verspilling ontstaan
  • medewerkers gedragen zich intern of extern onvoldoende professioneel
  • de organisatie mist een duidelijke visie op de toekomst
  • doelstellingen zijn bekend maar implementatie komt niet van de grond
  • projecten leveren onvoldoende resultaat op, duren te lang of kosten (te) veel geld
  • er is weinig zicht op effectiviteit en efficiency van de organisatie

Veel bedrijven kunnen hun faalkosten aanzienlijk verlagen. En daarmee hun winstgevendheid vergroten. Cruciaal hierbij zijn het benutten van menselijk kapitaal en gestructureerd werken. Met veel enthousiasme ondersteun ik mijn klanten hier graag bij.