Crijnen Bedrijfskundig Advies

Een scherpe blik op uw bedrijfsvoering

Diensten – Managementsystemen en Certificering

Bedrijfsorganisatie  Managementsystemen en certificering  Mens en organisatie  Strategisch management  Projectmanagement

management-systemen

Soms is een goede organisatie alleen niet voldoende. Certificaten zijn commercieel gezien vaak handig en soms zelfs noodzakelijk. Ik ben met name actief op de volgende werkterreinen:

 • kwaliteitsmanagement (bijvoorbeeld ISO 9001)
 • arbo en veiligheid (bijvoorbeeld VCA)
 • MVO en duurzaamheid (bijvoorbeeld ISO 14001, MVO of CO2-prestatieladder, FSC)

Wat kan ik voor u betekenen?

 • Uitvoeren van een quickscan gericht op één of meerdere normen: waar staat u en wat moet er nog gebeuren om te kunnen certificeren
 • Uitbouwen van uw organisatie tot een certificeerbaar managementsysteem
 • Optimaliseren van een bestaand managementsysteem door het kiezen van praktische oplossingen
 • Onderhouden van uw managementsysteem: een slimme aanpak kost veel minder tijd dan u denkt. In overleg met u wordt jaarlijks een overzichtelijk draaiboek vastgesteld met uit te voeren activiteiten. Zowel qua planning als qua kosten weet u precies waar u aan toe bent!
  Voorbeelden van dergelijke activiteiten zijn:

  º Uitvoeren van interne audits
  º Begeleiden externe audits
  º Ondersteunen als veiligheidskundige, bv. bij ongevallen
  º Uitvoeren klanttevredenheidsonderzoek
  º Opstellen jaarverslag m.b.t. kwaliteit en veiligheid
  º Verzorgen van toolboxmeetings
  º Opstellen/onderhouden bedrijfshandboek en personeelsreglement
  º Periodiek overleg
  º Uitvoeren van Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)
  º Uitvoeren van werkplekinspecties