Crijnen Bedrijfskundig Advies

Een scherpe blik op uw bedrijfsvoering

Diensten – Strategisch Management

Bedrijfsorganisatie  Managementsystemen en certificering  Mens en organisatie  Strategisch management  Projectmanagement

Een heldere visie en beleid zijn noodzakelijk voor het voortbestaan van uw organisatie op de langere termijn. En niet alleen de top maar de gehele organisatie moet weten welke koers u vaart.

Het ontbreken van een heldere visie zal leiden tot verkeerde prioriteiten:
strategisch

  • Veel interne focus in plaats van de blik naar buiten te richten
  • Veel externe activiteiten maar zonder coördinatie
  • Vasthouden aan traditionele producten en diensten
  • Veel aandacht voor vaste relaties in plaats van toekomstige “stars”
  • Verbeteren “op de vierkante millimeter” terwijl elders grote stappen te maken zijn.

Ik kan uw denkproces ondersteunen en structuur geven. Bijvoorbeeld door:

  • Het ondersteunen bij en het ontwikkelen van een realistische strategische visie
  • Uw organisatie uit te dagen buiten kaders te denken
  • Vertalen van een visie in concrete plannen
  • (Helpen) implementeren van de strategie
  • Meetbaar en stuurbaar maken van resultaten bijvoorbeeld met procesindicatoren.