Crijnen Bedrijfskundig Advies

Een scherpe blik op uw bedrijfsvoering

Wat kan ik voor u betekenen?

Waarschijnlijk wordt u zelf geacht om uitdagingen het hoofd te bieden en op te lossen. Mogelijk wordt u hierbij ondersteund door één of meer naaste medewerkers. Vanuit welke hoedanigheid kan ik hier nog waarde aan toevoegen?

  • Sparringpartner, om met nieuwe ideeën te komen of oplossingen vanuit een andere invalshoek te bekijken
  • Adviseur, voor een nadere probleemanalyse en om mee te denken over mogelijke verbeteringen
  • Coach, om betrokkenen te begeleiden bij invoeren van oplossingen
  • Auditor, om ingevoerde oplossingen te toetsen

teamwork
Welke rol of combinatie van rollen ik ook vervul, de enige manier om echt resultaat te bereiken is via samenwerking. Zowel de klant als ikzelf brengen specifieke kennis, ervaring en vaardigheden in. Maar alleen op basis van gelijkheid en wederzijds respect zijn dit de ingrediënten voor mooie oplossingen!