Crijnen Bedrijfskundig Advies

Een scherpe blik op uw bedrijfsvoering

Diensten – Mens en Organisatie

Bedrijfsorganisatie  Managementsystemen en certificering  Mens en organisatie  Strategisch management  Projectmanagement

Dé succesfactor voor organisaties is nog altijd de mens. Hoe goed u als organisatie alle randvoorwaarden ook heeft ingevuld, uiteindelijk bepalen mensen of het ook echt zo werkt. En dus hoe succesvol u bent.

Waar kan het fout gaan? mens-organisatie

  • Mensen voelen zich miskend;
  • Medewerkers zijn niet (meer) competent voor de functie die ze bekleden;
  • Medewerkers zijn niet gemotiveerd;
  • Er is veel geroddel en weinig effectieve communicatie.

Ik kan u op het gebied van mens en organisatie helpen met bijvoorbeeld:

  • Afstemmen van benodigde en aanwezige competenties
  • Personeelstevredenheidsonderzoek
  • Coaching van directie, management en werkvloer
  • Audit mens & organisatie: waar staat u en waar wilt u heen?